© 2020 by Quiztro AS

VILKÅR

VILKÅR FOR FORETAK:


1. GENERELLE

1.1 Disse vilkår og betingelser ("Vilkårene") gjelder for det foretak som deltar i quiz-konseptet til Quiztro AS.

1.2 Quiztro AS forbeholder seg retten til å endre vilkårene underveis. Idrettslaget vil bli notifisert om slike eventuelle endringer i skriftlig form.

 

2. BESTILLING AV EGEN KLUBBQUIZ-NETTSIDE

2.1 Ønsker ditt idrettslag å ta del i Quiztro, skjer søknad via eget skjema. Send en epost til post@quiztro.no, eller bruk vårt kontaktskjema på quiztro.no for å få tilsendt søknadsskjema

 

3. KOSNTADER

4.1 Det er ingen oppstartskostnader for foretaket ved å ta del i Quiztro. 

4.2 Det er ingen løpende abonnementkostnader eller lignende for foretaket ved å ta del i Quiztro.

 

5. UTBETALING AV OMSETNING

5.1 Av all omsetning Quiztro AS har samlet inn for foretaket, utbetales 2/3 til foretaket. 1/3 beholdes av Quiztro AS, og dekker blant annet server, domener, grafisk design, trykkmateriell, administrasjon og webutvikling.
5.2 Hver måned leverer Quiztro AS avregning til foretaket, som viser hvor mye omsetning foretaket har generert.

5.3 Utbetaling av foretakets andel skjer månedlig, ved at foretaket fakturerer Quiztro AS sin andel.

 

6. AVTALE OG OPPSIGELSE

6.1 Ved inngåelse av avtalen settes en avtalevarighet på 1 år. Avtalen fornyes med 1 år av gangen dersom ikke annet er avtalt.

6.2 Dersom foretaket ønsker å avslutte sin deltagelse i Quiztro AS, kan dette gjøres når som helst, i skriftlig form til post@quiztro.no.

 

 

VILKÅR FOR SLUTTBRUKER (QUIZ-DELTAGERE):

 

1. GENERELLE

1.1 Disse vilkår og betingelser ("Vilkårene") gjelder for din bestilling av abonnement eller enkeltquiz hos Quiztro AS.

1.2 Quiztro AS forbeholder seg retten til å endre vilkårene uten varsel. En slik endring vil dog ikke ha innvirkning på ordrer som ble sendt før de endrede vilkårene blir lagt ut på websiden.

1.3 For eventuelle spørsmål eller kommentarer vedrørende vilkårene, vennligst kontakt:

Quiztro AS, Sørengkaia 159, 0194 Oslo.

E-post: post@quiztro.no

 

2. KJØP AV ABONNEMENT ELLER ENKELTQUIZ

2.1 Kjøpet ditt registreres når du har fylt inn din kort- eller Vipps-informasjon i betalingsvinduet på nettsiden, og trykket “betal”. Dersom du benytter iPhone app, registreres kjøpet når du har verifisert betalingen din til Apple, via din Apple-konto.

2.2 Ordren registreres på brukerkontoen du er logget inn med når du legger inn ordren.

2.3 Dersom du bestiller en enkeltquiz trekkes 19 NOK fra kortet/vippskontoen du har oppgitt. (22 NOK for iPhone app-brukere)

2.4 Dersom du bestiller abonnement, vil det automatisk trekkes 39 NOK per måned fra betalingskortet du har oppgitt. Abonnementet løper helt til du velger å si opp abonnementet, hvilket du kan gjøre under “min side”. (iPhone-brukere kan si opp her: https://appleid.apple.com/account/manage)

 

3. PRISER OG TRANSAKSJONSKOSTNADER

3.1 Alle priser er oppgitt i NOK. Prisene publisert på nettstedet er inkl. transaksjonsgebyrer- og avgifter.

 

4. BETALING

4.1 Betalinger gjennomføres via betalingssystemet til Bambora Checkout, Vipps, eller In-App purchase hos Apple.

5. PREMIE

5.1 Gjeldende premie er den premien som står oppført under "premier"-siden i det samme tidsrommet som quizen du spilte var tilgjengelig.

5.2 Legge inn at PQ sår fritt til å underkjenne juks og dermed ikke utdele premie. Bruk av programvare utenfor PQ appen er diskvalifiserende.

5.3 Ingen kan vinne 1.premie oftere enn én gang per mnd, og maks 3 ganger i året.

5.4 Regelverk og premier kan endres fortløpende. 

 

6. ANGRERETT OG OPPSIGELSE AV ABONNEMENT

6.1 Dersom du har kjøpt abonnement, kan du når som helst si opp abonnementet under “min side” (som iPhone app-bruker administreres dette under dine her: https://appleid.apple.com/account/manage). Du vil fortsette å kunne bruke tjenesten som abonnent ut den gjeldende perioden (30 dager fra siste autotrekk), men blir ikke trukket på nytt påfølgende måned.

6.2 Dersom det har skjedd en feil og du ønsker å trekke bestillingen, skal tilbaketrekning skje i skriftlig form via e-post til post@quiztro.no